Zmiany w działaniu Poczty Polskiej

W związku z zagrożeniem epidemicznym, punkty pocztowe skróciły czas pracy. W dni robocze otwarte będą przez 6 godzin, a w soboty przez 3 godziny. Punkty obsługi klienta w galeriach handlowych są nieczynne.
Zmianie uległa organizacja obsługi klienta. Przy każdym czynnym okienku może przebywać jedna osoba. W punktach pocztowych zostały wprowadzone tzw. strefy ochronne w bezpośredniej obsłudze
klienta. Osoby wchodzą do placówki pojedynczo i proszone są o zachowanie odległości około 1,5 metra podczas oczekiwania na obsługę (należy pozostawać
za znajdującą się na podłodze taśmą, także w trakcie obsługi). Bliżej do pracownika klienci mogą podchodzić jedynie w celu okazania dokumentów i innych niezbędnych czynności, na wyraźną prośbę pracownika Poczty.
Poczta Polska nie zmienia zasad wypłaty przekazów rentowo-emerytalnych. Zawieszone zostało świadczenie usługi „Doręczenie na życzenie” oraz ograniczono świadczenie przekazów pieniężnych zagranicznych. Praca placówek całodobowych zostaje skrócona, placówki te będą czynne przez 7 dni w tygodniu od godz. 08:00 do 20:00.
Poczta Główna w Chorzowie (ul. Pocztowa 1) czynna jest: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 13:00, a w soboty od 9:00 do 12:00.
Szczegółowe informacje o czasie pracy pozostałych placówek pocztowych można sprawdzić na stronie www.poczta-polska.pl

| 2020-03-19 | Puls Miasta