Zmienione zasady funkcjonowania Urzędu MiastaW trosce o bezpieczeństwo i dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta Chorzów, od 16 marca do odwołania bezpośrednia obsługa stron będzie realizowana wyłącznie w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego – po wcześniejszym telefonicznym zarezerwowaniu terminu i godziny wizyty przez strony. *Osoby nieumówione nie będą obsługiwane. * Nowe zasady nie dotyczą składania dokumentów w kancelarii głównej, w holu Urzędu Miasta. Godziny funkcjonowania Urzędu pozostają bez zmian.
Wydział Spraw Obywatelskich – tel. 32 4165229
Referat Administracyjno-Wojskowy – 32 41 65 229
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – 32 41 65 010
Referat Komunikacji – 32 41 65 132
Urząd Stanu Cywilnego – 32 2412749

Pozostałe wydziały Urzędu Miasta obsługują strony wyłącznie telefonicznie i za pośrednictwem elektronicznych metod (mail, sekap, epuap).
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – 32 4165334
Wydział Budżetu i Analiz – 32 3481844
Wydział Działalności Gospodarczej – 32 4165015
Wydział Edukacji – 32 4165402
Wydział Egzekucji i Windykacji – 32 4165134
Wydział Geodezji – 32 2493290
Wydział Informatyki – 32 4165304
Wydział Inwestycji Komunalnych – 601484683
Wydział Księgowości – 32 4165105
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – 32 4165313
Wydział Obsługi Technicznej – 32 4165328
Wydział Organizacyjny i Kadr – 32 4165307
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – 32 4165027
Wydział Polityki Społecznej – 32 4165226
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej – 32 4165220
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych – 32 4165627
Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – 32 4165413
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 32 4165987
Wydział Zarządzania Nieruchomościami – 32 4165425
Wydział Zasobów Komunalnych – 32 2411947
Wydział Zdrowia – 32 4165238
Kancelaria Rady Miasta – 32 4165205
Straż Miejska – 32 2416145, alarmowy 986
Biuro Audytu i Kontroli – 32 416 5000 wew. 235
Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 32 4165432
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków – 32 4165415
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów – 32 4165420
Biuro Zamówień Publicznych – 32 4165237

Funkcjonowanie Urzędu Miasta może ulec zmianie w najbliższych dniach, w zależności od sytuacji związanej pandemią.

| 2020-03-19 | Wiadomości