Aktualne zasady funkcjonowania Urzędu Miasta

Przed wejściem do Urzędu należy zdezynfekować ręce oraz umożliwić wykonanie pomiaru temperatury ciała, a podczas wizyty zakrywać usta i nos w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

W Urzędzie Miasta Chorzów wprowadzony został system internetowej rezerwacji wizyt w Referacie Komunikacji oraz w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, działający pod adresem www.kolejka.chorzow.eu.

System internetowej rezerwacji wizyt wprowadza konieczność podania przez zainteresowanego numeru telefonu i adresu e-mail. Klient będzie mógł wybrać dzień i godzinę wizyty.
Po wskazaniu terminu i jego zatwierdzeniu, na stronie wyświetli się:
- komunikat o dokonanej rezerwacji,
- informacja o wysłaniu na podany wcześniej e-mail korespondencji z linkiem potwierdzającym.

Jeżeli w ciągu godziny klient nie potwierdzi rezerwacji, ta zostanie anulowana. Usługa internetowej rezerwacji wizyty jest bezpłatna. Urząd nie pobiera opłat od tej czynności.

Sprawy związane z rejestracją pojazdów i prawami jazdy załatwiane są:
- w Pawilonie C pod estakadą,
- w gmachu Urzędu Miasta.
- Sprawy dotyczące rejestracji pojazdów, dowodów rejestracyjnych – tel. 32 4165132
- Sprawy dotyczące praw jazdy, innych uprawnień do kierowania, instruktorów nauki jazdy i Ośrodków Szkolenia Kierowców – tel. 32 4165138

Wejście do Referatu Komunikacji znajduje się od strony Rynku pod arkadami.

Obsługa interesantów w Pawilonie C odbywa się w godzinach obsługi urzędu:
- od poniedziałku do środy, od 8:00 do 16:00,
- w czwartek, od 8:00 do 17:00,
- w piątek, od 8:30 do 13:00.

Sprawy związane z dowodami osobistymi i ewidencją ludności załatwiane są w budynku Urzędu Miasta – pokój nr 7, 9, 11.
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – tel. 32 4165010.

Interesanci przed wizytą w Wydziałach:
- Architektury i Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
- Działalności Gospodarczej
- Księgowości
- Podatków i Opłat Lokalnych
- Promocji i Komunikacji Społecznej
- Spraw Obywatelskich
- Zasobów Komunalnych
- Zdrowia
powinni umówić się telefonicznie na konkretny dzień.

Pozostałe sprawy załatwiane są w poszczególnych wydziałach, bez konieczności internetowej rezerwacji wizyty czy telefonicznego umawiania się.

Obsługa interesantów w Urzędzie Miasta Chorzów odbywa się:
- od poniedziałku do środy, od 7:30 do 15:00,
- w czwartek, od 7:30 do 17:00,
- w piątek, od 7:30 do 13:00.

| 2021-08-29 | Puls Miasta