Miasto na ratunek chorzowskiej porodówce

Prywatny podmiot medyczny odpowiedzialny za położnictwo w Chorzowie nie podpisał nowego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przedsiębiorca, który dotychczas prowadził oddział, nie tylko zdecydował o zaprzestaniu tej działalności w Chorzowie, ale również, poprzez niezłożenie odpowiednich dokumentów, uniemożliwił przedłużenie kontraktu z NFZ i płynną zmianę podmiotu prowadzącego. To oznacza, że od 1 lutego oddział nie będzie mógł przyjmować pacjentek.
- Nie takie były ustalenia i zapewnienia ze strony prywatnego menedżera tego oddziału. Nasz szpital został niejako postawiony pod ścianą. Musimy działać w trybie nadzwyczajnym, tzn. własnymi siłami stawiać ten oddział praktycznie od zera – przyznaje dr Jerzy Szafranowicz dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich. – Trzeba kupić całe wyposażenie i na to musimy znaleźć pieniądze – dodaje dyrektor szpitala. Obecnie tworzony jest harmonogram działań, które mają zapewnić szybkie wznowienie działalności oddziału położniczo-ginekologicznego w Chorzowie.
ZSM musi m.in. dostosować i wyposażyć sale oraz zdobyć nowy kontrakt z NFZ. To niestety będzie wiązało się z kilkumiesięczną przerwą w przyjmowaniu pacjentek z Chorzowa. Lecznica na ten czas podpisze umowy o współpracę z najlepszymi porodówkami w regionie, aby zagwarantować chorzowiankom leczenie ginekologiczne i usługi położnicze.
– Sytuacja zaskoczyła nas wszystkich. Deklaruję pełne wsparcie Miasta, tak by oddział szybko wznowił prace. Mam nadzieję, że przerwa związana z uruchomieniem oddziału w ramach struktur Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie będzie skrócona do minimum i najdalej pod koniec maja nowy oddział ginekologiczno-położniczy wznowi pracę – zapewnia Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa.
Miasto Chorzów szuka też finansowania na kompleksową modernizację pawilonu, w którym do tej pory mieściła się porodówka prowadzona przez prywatny podmiot. Stan budynku jest fatalny. Chorzów będzie starał się pozyskać na ten cel pieniądzem.in. z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


2020-12-30

Informacja dla podatników podatku od nieruchomości

Jeżeli posiadasz na terenie Miasta Chorzów nieruchomości, grunty rolne bądź leśne, możesz odebrać decyzje ustalające wymiar podatku od nich, o dowolnej porze i bez wychodzenia z domu.

Dzielą Cię od tego trzy kroki:
1. Załóż elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (informacje o tym, jak to zrobić znajdziesz na
www.epuap.gov.pl).
2. Podaj swój adres skrzynki ePUAP do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych i wskaż, że chcesz od
nas otrzymywać za jej pomocą korespondencję.
3. Napisz do nas (nasz adres ePUAP: /7d6dm0j6ln/skrytka) lub poczekaj na naszą wiadomość (decyzję)

Dzięki ePUAP możesz wysyłać pisma i dokumenty do urzędu oraz odbierać pisma, bez konieczności odwiedzania jego siedziby. Natomiast za pomocą Profilu Zaufanego, podpisu elektronicznego zawierającego certyfikat kwalifikowany bądź e-dowodu podpiszesz swoją korespondencję.

Za pomocą skrzynki ePUAP otrzymasz decyzję ustalającą wymiar podatku na rok 2021 pod warunkiem, że zgłosisz nam swój adres do dnia 8 stycznia 2021 roku.

2020-12-30

Ważne informacje podatkowe

Zbliża się czas dostarczania decyzji o wysokości podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych.
Osoby fizyczne powinny opłacić podatek na podstawie otrzymanej decyzji, która w roku 2021 będzie doręczana zarówno przez gońców Urzędu Miasta, jak i przez listonoszy. Podatek płatny jest w czterech kwartalnych ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku podatkowego, chyba że łączna wysokość podatku wynosi do 100 zł, wtedy płatny jest on w terminie pierwszej raty. Należy pamiętać o terminowym zgłaszaniu wszelkich zmian w zakresie podatku, w tym zmian dotyczących adresu do doręczeń.
Informacje dotyczące wysokości podatku dla osób fizycznych ze względów technicznych będą udzielane w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych po dniu 31 stycznia 2021 roku w pokoju nr 22 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty. Należy mieć przy sobie dowód osobisty, a w przypadku działania w imieniu innej osoby – stosowne pełnomocnictwo.

Zachęcamy do dokonywania płatności za pomocą przelewu internetowego na indywidualny numer rachunku bankowego, który widnieje na decyzjach bądź ewentualnie przekazem pocztowym. Uwaga! Przypominamy, że kasy w budynku Urzędu Miasta są nieczynne.

W zakresie podatków od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, a także współwłasności osób fizycznych z ww. podmiotami, informacje dotyczące druków deklaracji i zasad ich wypełniania, będą udzielane przez pracowników odpowiedniego Referatu w pokoju nr 21 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Dla wskazanych wyżej podmiotów obowiązują następujące terminy składania deklaracji:
• do dnia 31 stycznia 2021 roku – deklaracja na podatek od nieruchomości;
• do dnia 15 stycznia 2021 roku – deklaracje na podatek rolny i leśny.

W zakresie podatku od środków transportowych informacje będą udzielane w pokoju nr 126 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty. Termin składania deklaracji na ten podatek upływa 15 lutego 2021 roku.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami widniejącymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów.

2020-12-30

15 litrów krwi w jeden dzień

Przed świętami Bożego Narodzenia na chorzowskim rynku stanął Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jak zwykle, chętnych do oddania krwi i osocza nie zabrakło. Tym razem do akcji dołączyło aż 30 funkcjonariuszy chorzowskich służb mundurowych.
– Mamy szczęście i zaszczyt pobierać krew od policjantów, strażników miejskich, strażaków i żołnierzy. To bardzo duże wsparcie, w każdym szpitalu potrzebujemy krwi i osocza. Każda osoba, która w tej chwili przychodzi, ratuje życie trzech innych ludzi – podkreśla Małgorzata Cichy, kierowniczka działu krwiobusu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Choć Chorzów zawsze chętnie wspiera Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, to przedświąteczna akcja była wyjątkowa. Do krwiobusu zgłosiło się 45 osób, które łącznie oddały 15 litrów krwi! Taki wynik był możliwy dzięki wsparciu chorzowskich służb. Dla większości mundurowych nie było to pierwsze spotkanie z krwiodawstwem.
– Jest ciężki okres w funkcjonowaniu służby zdrowia i mam świadomość, że ta krew jest teraz bardzo potrzebna. Już od kilkunastu lat oddaję krew, więc jest to coś, co robię tak naprawdę na co dzień – tłumaczy młodszy inspektor dr Grzegorz Matuszek, Komendant Miejski Policji w Chorzowie.
– Nie jestem ozdrowieńcem, ale zdecydowałem przyłączyć się do akcji. Wcześniej też włączaliśmy się w takie akcje, sam regularnie staram się oddawać krew. Dziś, oprócz mnie, zgłosili się również inni strażacy – mówi brygadier Paweł Nalepka, Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie.


2020-12-30