Tłumacz migowy w magistracie

W Urzędzie Miasta w Chorzowie działa tłumacz on-line języka migowego. To urządzenie z pewnością ułatwi załatwianie spraw w magistracie osobom głuchym i niedosłyszącym. Tłumacz migowy działa w chorzowskim Urzędzie dzięki współpracy z Polskim Związkiem Głuchych. Gdy takie wsparcie będzie potrzebne, urzędnik z poziomu dostępnego komputera połączy się z tłumaczem i ten udzieli profesjonalnego wsparcia.  Również z domu, klikając w ikonkę w prawym górnym rogu strony internetowej Urzędu Miasta, osoba głucha połączy się z tłumaczem, który pomoże jej na przykład rozwiązać sprawę, dopytać lub umówić spotkanie. 
Dla osób głuchych język polski jest bardzo trudny do opanowania. W wielu przypadkach forma pisana kompletnie nie zdaje egzaminu. Dlatego, jedyną w pełni zrozumiałą formą komunikacji jest język migowy. Tłumacz on-line to aplikacja dostępna z poziomu przeglądarki internetowej. Nie wymaga dodatkowego oprogramowania i pozwala na swobodną komunikację w czasie rzeczywistym osoby głuchej z tłumaczem, który posługuje się językiem migowym.
Bożena Kunat z Oddziału Mazowieckiego Polskiego Związku Głuchych tłumaczy, że naturalnym językiem osób głuchych jest język migowy, który ma inną strukturę gramatyczną od języka polskiego. Język polski – jak wyjaśnia – jest językiem drugim (obcym), dlatego próba porozumienia się na kartce z osoba głuchą najczęściej nie zda egzaminu. – Nauka języka migowego jest równie długotrwała jak nauka innego obcego języka. Statystyki podają, że w Polsce czynnych zawodowo tłumaczy języka migowego jest około trzystu – wyjaśnia Bożena Kunat.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sektora publicznego, Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, uruchomił usługę tłumacza języka migowego on-line. Pracownicy urzędów mogą, w każdej chwili, połączyć się za pomocą aplikacji „Tłumacz on-line języka migowego” z certyfikowanym tłumaczem. – Usługa eliminuje konieczność wypełniania wniosku o zapewnienie tłumacza przez osobę głuchą (z którym osoby głuche najczęściej mają problem), jak również szukania go przez urząd. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym – zaznacza Kunat. 
27 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta podpisał zarządzenie w sprawie w sprawie wprowadzenia procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta w Chorzowie. Współpraca z PZG jest jednym z ważnych rozwiązań wprowadzonych w magistracie na bazie tego właśnie dokumentu. 
Tłumacz migowy w chorzowskim magistracie jest dostępny od poniedziałku do środy od godziny 8:00 do 15:00, w czwartki od godziny 8:00 do 16:00 oraz w piątki od 8:00 do 13:00. 

2022-03-17

Kontrola w związku z deklaracjami śmieciowymi

Miasto skontroluje właścicieli nieruchomości. Ma to związek z błędnymi danymi dotyczącymi osób ujętych w złożonych przez nich deklaracjach śmieciowych. Odbiór odpadów komunalnych organizowany przez Miasto wiąże się z koniecznością składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po sprawdzeniu prawidłowości składania tego dokumentu okazało się, iż ilość mieszkańców zamieszkujących poszczególne lokale mieszkalne, jest znacząco wyższa niż to, co zostaje zadeklarowane w tychże deklaracjach.
W związku z tym Miasto przystępuje do kontroli wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie złożyli prawidłowo deklaracji uwzględniającej faktyczną ilość osób zamieszkujących poszczególne lokale w budynkach wielolokalowych.

2022-03-17

Uwaga! Pieszy na drodze

Od początku roku w Chorzowie w 12 zdarzeniach z udziałem pieszych zginęła 1 osoba, a 11 zostało rannych. Aż 7 zdarzeń miało miejsce na oznakowanym przejściu dla pieszych.
Nadmierna prędkość, pośpiech, brak uwagi, czy nieustąpienie pierwszeństwa to najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych, do jakich dochodzi z winy kierowców. Niestety, nie każdy pamięta, że zbliżając się do skrzyżowania czy też przejścia dla pieszych, należy zwiększyć czujność i zmniejszyć prędkość pojazdu. Pamiętajmy też, że bezpieczeństwo pieszych w dużej mierze zależy od nich samych.
Zgodnie z kodeksem drogowym – kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu, albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście.
Oznacza to, że widząc na chodniku pieszego, który wchodzi na przejście dla pieszych, trzeba ustąpić mu pierwszeństwa: zwolnić, a w razie potrzeby zatrzymać się. Kierowcy muszą uświadomić sobie, że wyprzedzanie pojazdów na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi oraz omijanie innych pojazdów, które zatrzymały się przed przejściem dla pieszych w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym, to wykroczenia, które często skutkują poważnymi zdarzeniami drogowymi.
Należy także pamiętać, że pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię:
bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,
korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.
Źródło: chorzow.policja.gov.pl

2022-03-17

Robokot na chorzowskiej ortopedii

Jest robotem, ma kocie uszy oraz wąsy i właśnie rozpoczął pracę na oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci. Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie jest pierwszym szpitalem w Polsce, gdzie na korytarzach i salach urzęduje robot.
„BellaBot” to dzieło firmy ProCobot, która użyczyła robota chorzowskiemu szpitalowi. Dzięki temu dzieci zyskały nowego „kolegę”, który pozwoli im oderwać myśli od stresu związanego z chorobą i rekonwalescencją. Robokot reaguje na dotyk, lubi głaskanie, ma kolorowe oświetlenie i zaprogramowaną funkcję grania muzyki.
Urządzenie jest też ogromnym wsparciem dla personelu. Robot rozwozi posiłki, zbiera zużyte opakowania, informuje o obchodzie lekarskim czy konieczności założenia maski ochronnej. Dzięki funkcji „chodź za mną” może też odprowadzać małych pacjentów na badania i zabiegi. Bellabot jest wyposażony w czujniki 3D, co pozwala mu zachować bezpieczeństwo nawet w przypadku napotkania przeszkody.

2022-03-17