Polski Ład – wnioski Chorzowa

Do Programu Inwestycji Strategicznych w ramach tzw. programu Polski Ład – tak jak inne miasta – zgłosiliśmy 3 projekty i wnioskujemy o ponad 230 milionów złotych dofinansowania. Zasady pozwalają na złożenie 3 wniosków przez każdy samorząd: jeden bez ograniczenia kwotowego, jeden do 30 mln zł i jeden do 5 mln zł.

Zgłosiliśmy:
- Bez ograniczenia kwotowego – Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie
- Do 30 mln złotych – Rozbudowa drogi DK79 na odcinku od estakady do ul. 3 Maja
- Do 5 mln złotych – Przebudowa ulicy Nowej w Chorzowie

Sprawa stadionu jest dobrze znana. A co z pozostałymi wnioskami?
DK79 czyli ul. Katowicka – Zaplanowana jest przebudowa dwóch skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, uzbrojenie terenu poprzemysłowego, skomunikowanie ich z DK79, budowa chodników przystanków autobusowych, przejścia podziemnego, parkingów, chodników, ścieżki rowerowej, przebudowa kolizji z istniejącymi uzbrojeniem podziemnym. W ramach wkładu własnego Miasto pozyskało na część zadania dotację z RPO WSL.
Ulica Nowa – Sukcesywnie przy niej lokują się nowe zakłady przemysłowe lub rozbudowują obecne. Konstrukcja drogi nie jest przystosowana do ruchu ciężkiego. To dlatego konieczne jest wzmocnienie konstrukcji oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni. Projekt przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej terenów sąsiednich.
Czekamy i mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków. Przypomnijmy, że w poprzednich rządowych konkursach, zwanych Funduszem Inwestycji Lokalnych Chorzów dostał pieniądze tylko raz – w 1. edycji kiedy środki trafiły do wszystkich miast. W późniejszych dwóch odsłonach programu Chorzów od rządzących nie otrzymał ani złotówki.

2021-08-29

Aktualne zasady funkcjonowania Urzędu Miasta

Przed wejściem do Urzędu należy zdezynfekować ręce oraz umożliwić wykonanie pomiaru temperatury ciała, a podczas wizyty zakrywać usta i nos w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

W Urzędzie Miasta Chorzów wprowadzony został system internetowej rezerwacji wizyt w Referacie Komunikacji oraz w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, działający pod adresem www.kolejka.chorzow.eu.

System internetowej rezerwacji wizyt wprowadza konieczność podania przez zainteresowanego numeru telefonu i adresu e-mail. Klient będzie mógł wybrać dzień i godzinę wizyty.
Po wskazaniu terminu i jego zatwierdzeniu, na stronie wyświetli się:
- komunikat o dokonanej rezerwacji,
- informacja o wysłaniu na podany wcześniej e-mail korespondencji z linkiem potwierdzającym.

Jeżeli w ciągu godziny klient nie potwierdzi rezerwacji, ta zostanie anulowana. Usługa internetowej rezerwacji wizyty jest bezpłatna. Urząd nie pobiera opłat od tej czynności.

Sprawy związane z rejestracją pojazdów i prawami jazdy załatwiane są:
- w Pawilonie C pod estakadą,
- w gmachu Urzędu Miasta.
- Sprawy dotyczące rejestracji pojazdów, dowodów rejestracyjnych – tel. 32 4165132
- Sprawy dotyczące praw jazdy, innych uprawnień do kierowania, instruktorów nauki jazdy i Ośrodków Szkolenia Kierowców – tel. 32 4165138

Wejście do Referatu Komunikacji znajduje się od strony Rynku pod arkadami.

Obsługa interesantów w Pawilonie C odbywa się w godzinach obsługi urzędu:
- od poniedziałku do środy, od 8:00 do 16:00,
- w czwartek, od 8:00 do 17:00,
- w piątek, od 8:30 do 13:00.

Sprawy związane z dowodami osobistymi i ewidencją ludności załatwiane są w budynku Urzędu Miasta – pokój nr 7, 9, 11.
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – tel. 32 4165010.

Interesanci przed wizytą w Wydziałach:
- Architektury i Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
- Działalności Gospodarczej
- Księgowości
- Podatków i Opłat Lokalnych
- Promocji i Komunikacji Społecznej
- Spraw Obywatelskich
- Zasobów Komunalnych
- Zdrowia
powinni umówić się telefonicznie na konkretny dzień.

Pozostałe sprawy załatwiane są w poszczególnych wydziałach, bez konieczności internetowej rezerwacji wizyty czy telefonicznego umawiania się.

Obsługa interesantów w Urzędzie Miasta Chorzów odbywa się:
- od poniedziałku do środy, od 7:30 do 15:00,
- w czwartek, od 7:30 do 17:00,
- w piątek, od 7:30 do 13:00.

2021-08-29

Szyb Prezydent już po remoncie

Na piękny Chorzów znów można spojrzeć z wysokości tarasu widokowego Szybu Prezydent. Prace związane z modernizacją oświetlenia i rewitalizacją wieży już się zakończyły, a mieszkańcy ponownie mogą korzystać z zabytku od 31 lipca.
Za kwotę niecałych 700 tysięcy złotych naprawiono i zabezpieczono największy zabytek Chorzowa. Po ponad 10 latach dzielnej służby mieszkańcom i turystom trzeba było chociażby uzupełnić konstrukcję żelbetową, zabezpieczyć wieżę przed działaniem deszczu i śniegu oraz odmalować obiekt. Dodatkowo za 70 tysięcy złotych pozyskanych z Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej zmodernizowano też oświetlenie wieży. Naprawiono oświetlenie słupowe, wymieniono oprawy oświetleniowe na ziemi, zmodernizowano zasilanie i ciągi kablowe, a także wyregulowano i zaprogramowano system oświetlenia.

Szyb Prezydent jest wieżą widokową, dlatego ze względów bezpieczeństwa musi pozostawać w nienagannej kondycji. Po kilku miesiącach przerwy chorzowianie i turyści znowu mogą podziwiać Chorzów z poziomu tarasu widokowego naszego zabytku. Mamy też inną dobrą informację związaną z chorzowskimi zabytkami. Gotowy jest już dach starego ratusza w Chorzowie Batorym. Nowy dach kosztował niemal 900 tysięcy złotych i pozwoli uchronić zabytek przed dalszym niszczeniem. – Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Chorzowa.

2021-08-29

Defilada i pokaz musztry na Rynku

Obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się w Chorzowie już 13 sierpnia. Główne uroczystości odbyły się w tym roku na chorzowskim Rynku.
W patriotycznym wydarzeniu, oprócz władz samorządowych Chorzowa, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic, wzięli udział kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji proobronnych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Uroczystość uświetniła kompania reprezentacyjna 34 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej oraz Orkiestra Wojskowa z Bytomia. Był apel poległych, defilada i pokaz musztry. Ponadto zaprezentowano wozy bojowe i wojskowy sprzęt lekki, a uczestnicy wydarzenia mogli bezpłatnie spróbować tradycyjnej wojskowej grochówki.
Uroczystość na chorzowskim Rynku była okazją do dekoracji odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz do wręczenia wyróżnień i podziękowań. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Piotr Rancia, w dowód uznania za podejmowane działania oraz doskonałą współpracę, pamiątkową statuetką oraz medalem uhonorował m.in. Prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotalę.

2021-08-29