Czas na Twój projekt

Rusza dziewiąta edycja Budżetu Obywatelskiego Chorzowa. Pula środków przeznaczonych na realizację wybranych przez mieszkańców projektów wynosi 3 miliony 700 tysięcy złotych. Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się już 5 maja.
W 9. Budżecie Obywatelskim, który realizowany będzie w 2022 roku, na projekty inwestycyjne przeznaczono 2.590.000 zł, na projekty społeczne duże 450.000 zł, na projekty społeczne małe 140.000 zł, na projekty „zielone” 250.000 zł i na projekty z zakresu dostępności 270.000 zł.
Już po raz drugi w regulaminie Budżetu Obywatelskiego Chorzowa wyodrębniono tzw. projekty zielone, czyli działania na rzecz ochrony środowiska. W ubiegłym roku właśnie ekologiczne projekty cieszyły się największym zainteresowaniem chorzowian i zdobyły rekordową liczbę głosów.
Nowością są natomiast projekty z zakresu dostępności. Chorzów, jako pierwsze miasto w Polsce, wyodrębnił w Budżecie Obywatelskim wszelkie działania ułatwiające funkcjonowanie w przestrzeni publicznej, m,in. mające na celu zniwelowanie barier w dostępie do usług i produktów dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, o ograniczonej mobilności i percepcji, poruszających się na wózkach, niewidomych i słabowidzących, niedosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, a także osób z czasowymi ograniczeniami mobilności.

Harmonogram 9. Budżetu Obywatelskiego

Przyjmowanie wniosków: 5.05-6.06
Weryfikacja wniosków: 7.06-12.08
Ogłoszenie listy wszystkich projektów: 13.08
Przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań: 16.08-26.08
Publikacja listy projektów do głosowania: 27.08
Głosowanie: 28.08-12.09
Weryfikacja ważności głosów: 13.09-16.09
Publikacja listy zwycięskich projektów: 17.09

W Budżecie Obywatelskim mogą brać udział wyłącznie
mieszkańcy Chorzowa – od zgłaszania projektu, poprzez
poparcie aż do głosowania. Zameldowanie nie jest konieczne.

| 2021-04-27 | Puls Miasta