Defilada i pokaz musztry na Rynku

Obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się w Chorzowie już 13 sierpnia. Główne uroczystości odbyły się w tym roku na chorzowskim Rynku.
W patriotycznym wydarzeniu, oprócz władz samorządowych Chorzowa, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic, wzięli udział kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji proobronnych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Uroczystość uświetniła kompania reprezentacyjna 34 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej oraz Orkiestra Wojskowa z Bytomia. Był apel poległych, defilada i pokaz musztry. Ponadto zaprezentowano wozy bojowe i wojskowy sprzęt lekki, a uczestnicy wydarzenia mogli bezpłatnie spróbować tradycyjnej wojskowej grochówki.
Uroczystość na chorzowskim Rynku była okazją do dekoracji odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz do wręczenia wyróżnień i podziękowań. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Piotr Rancia, w dowód uznania za podejmowane działania oraz doskonałą współpracę, pamiątkową statuetką oraz medalem uhonorował m.in. Prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotalę.

| 2021-08-29 | Puls Miasta