Dodać życia do lat

Poranna toaleta, zdrowe śniadanie i szybkim tempem do Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Tak wygląda niemalże codzienna rutyna pani Kazi. Od lipca korzysta ona z zajęć dla seniorów, które odbywają się w pięknie odrestaurowanym budynku przy ul. Dąbrowskiego 7.
– Dzięki zajęciom dla seniorów mamy możliwość aktywnie i twórczo spędzać czas – mówi pani Kazia, która uczestniczy między innymi w organizowanym przez Centrum Integracji Międzypokoleniowej kursie Tai Chi. – Nawiązujemy tu też kontakty, które przeradzają się w przyjaźnie. Nawet jeśli nie zawsze jest czas, by się spotkać, to regularnie do siebie dzwonimy.
Centrum Integracji Międzypokoleniowej jest otwarte dla wszystkich starszych chorzowian. To tutaj podczas zajęć jogi, tai-chi czy gimnastyki kręci się senioralne życie miasta. – Zajęcia, imprezy czy wycieczki są dla seniorów okazją do uczestniczenia w życiu społecznym, nawiązywania nowych znajomości i poszerzania horyzontów – podkreśla Marta Jakubczyk, dyrektor Centrum Integracji Międzypokoleniowej. – Aktywizacja osób starszych to budowanie więzi i przeciwdziałanie uczuciu osamotnienia, nudy czy zbędności.
Czasy się zmieniają. Sterotypowy obraz babci, która czeka w domu na wnuki odszedł już do lamusa. Obecni, nowocześni seniorzy to uśmiechnięci, pełni życia ludzie, którym energii pozazdrościć może niejeden nastolatek. To bardzo ważne, aby korzystać z życia i dostępnych ofert, jeśli tylko pozwala zdrowie.
– Aktywność jest bardzo ważna dla zdrowia fizycznego i psychicznego każdego człowieka, również seniora – wyjaśnia Andrzej Muszyński, przewodniczący Chorzowskiej Rady Seniorów. – Dzięki niej możemy się czuć spełnieni, ale też po prostu zdrowsi, tak fizycznie, jak i psychicznie. Na emeryturze trzeba unikać zasiedzenia, żeby móc entuzjastycznie i pomyślnie ją przeżywać.
Dostęp do rehabilitacji, profilaktyka i wcześniejsze niż kiedyś wykrywanie schorzeń może nie tyle co wydłużyło ludzkie życie, co pozwala uniknąć chorób i w lepszej kondycji dożyć dłuższego wieku. Należy jednak o to zdrowie zadbać, dlatego warto być pod opieką geriatrów. To dziedzina medycyny, która przede wszystkim poprawia jakość życia i pozwala na wyeliminowanie utrudnień w życiu seniorów.
- Dystansowanie społeczne, które wydaje się być jedną z najskuteczniejszych metod zapobiegania rozprzestrzeniania wirusa COVID-19, przynosi czasem również niekorzystne efekty – ograniczenie aktywności fizycznej – mówi dr Piotr Seiffert, lekarz oddziału geriatrii Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. – Nawet niewielkie zmniejszenie sprawności osób starszych może niestety skutkować ograniczeniem ich stanu funkcjonalnego czy utratą samodzielności. Zmiany te często są nieodwracalne.
Część osób nie będzie w stanie samodzielnie zastosować się do poniższych wskazań, lub ze względu na choroby towarzyszące będzie bała się zwiększyć poziom swojej aktywności. Można wówczas rozważyć pobyt w Oddziale Geriatrii. W Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie pracuje zespół specjalistów geriatrii, którzy są w stanie ocenić sprawność seniora i dobrać bezpieczny rodzaj aktywności. Oddział Geriatrii w Chorzowie wznawia swoją działalność już od 1 września 2020 roku.

Aktywność fizyczna osób starszych – 10 zaleceń:
1. Zalecany łączny czas trwania aktywności to przynajmniej 150-300 minut ćwiczeń o umiarkowanym natężeniu na tydzień lub 75-150 minut intensywnego wysiłku na tydzień. Można przyjąć, że wysiłek umiarkowany to taki, podczas którego możliwa jest rozmowa ale niemożliwy jest śpiew. Wysiłek intensywny to taki niepozwalający ani na rozmowę ani na śpiew.
2. W zakres aktywności powinny wchodzić ćwiczenia aerobowe (np. nordic walking, basen, szybki marsz), „siłowe”
(np. ćwiczenia z hantlami lub wykorzystujące ciężar własny) i równowagi.
3. Ćwiczenia aerobowe można wykonywać w cyklach 10 minutowych.
4. Realizację powyższych zaleceń powinno się osiągnąć w dłuższym okresie. Osoby mało sprawne powinny rozpoczynać
od niewielkich obciążeń i stopniowo je zwiększać.
5. Osoby starsze, które nie są w stanie realizować powyższych zaleceń, powinny być na tyle aktywne, na ile pozwala im ich kondycja i choroby towarzyszące.
6. Nawet niewielka ilość aktywności fizycznej jest lepsza niż jej brak.
7. Warto wspomóc naszych najbliższych seniorów ćwicząc razem z nimi – wówczas dużo łatwiej o systematyczność
i utrzymanie motywacji.
8. Coraz więcej miast zakłada kluby seniora, które oferują grupowe ćwiczenia z trenerami, np. nordic walking czy na basenie. Przynosi to dodatkową korzyść w postaci aktywizacji społecznej seniora – kontaktu z innymi ludźmi i pomaga
w częstej samotności.
9. Osobom, które na samo słowo „sport” czy „wysiłek fizyczny” reagują negatywnie, warto wpleść aktywność w codzienne czynności, jak np. wydłużenie spaceru.
10. Warto rozważyć wykorzystanie nowych technologii. Możliwe są ćwiczenia online z trenerami i fizjoterapeutami. W internecie można znaleźć również merytorycznie wartościowe źródła z nagraniami proponowanych ćwiczeń. W życiu codziennym,
w transporcie, można wspomagać się skuterami dostosowanymi dla osób starszych czy rowerami z napędem elektrycznym.

- W Chorzowskim Centrum Kultury, seniorzy skupieni wokół Artystycznej Akademii Seniora, na nowo podjęli twórcze wyzwania. Zajęcia plastyczne odbywają się we wtorki, a zajęcia teatralne oraz forum dyskusyjne „Nasze korzenie” w czwartki. Działa również Klub Podróżnika. Szczegóły: www.chck.pl
- W Starochorzowskim Domu Kultury odbywają się cotygodniowe spotkania seniorów zorganizowanych w Klubie Seniora „PRZYJACIELE”. Szczegóły: www.sdk.org.pl
- Wsparcie w sprawach codziennych, pełnowartościowy posiłek, ciekawe zajęcia, wycieczki i wyjścia oraz rehabilitacja ruchowa znów są dostępne w dni robocze w godzinach dopołudniowych w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Skrajnej 2a oraz Dziennym Domu Pomocy na ul. Dąbrowskiego 104 Szczegóły: www.opschorzow.pl
- Od lipca wznowił działalność Klub Senior+ mający swoją siedzibę w Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2.
- Na spotkania współfinansowane z budżetu Miasta w ramach zadania „Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej – najstarszych mieszkańców Miasta – Programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku”, zapraszają:
Klub Seniora „Nasz Krąg” przy Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Powstańców 70/3
Klub Seniora „Maciej” przy Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Głównej 21
Klub Seniora „Przystań” przy Przedszkolu nr 4 przy ul. Długiej 32 A
Ośrodek Aktywizacji przy ul. Pudlerskiej 22

Szczegółowe informacje na stronach: Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny www.snrr.org oraz Chorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy „SERCE” www.chspserce.pl

| 2020-08-30 | Puls Miasta