Kontakt

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
Wydawca:
Urząd Miasta w Chorzowie
ul. Rynek 1
tel. 32 416 5000
www.chorzow.eu

Realizacja:
Agencja Mediów Lokalnych mediaL
41-500 Chorzów,
ul. Katowicka 105
tel. (32) 241-33-74,
fax. (32) 241-34-74
e-mail: biuro@agencjamedial.pl