Ostatnie torowisko do remontuRozpoczęła się przebudowa ulicy Powstańców. To ostatnia w mieście duża arteria z torowiskiem tramwajowym, która wymaga gruntownej modernizacji. W remoncie są już ulice 3 Maja i Hajducka. Wszystko po to, aby poprawić komfort poruszania się po Chorzowie 29 lipca Miejski Zarząd Ulic i Mostów oraz spółka Tramwaje Śląskie zawarły umowę z generalnym wykonawcą – firmą TOR-KAN-SSON. W ramach kosztującego ponad 12 milionów złotych remontu, jedna z głównych arterii samochodowo-tramwajowych miasta zyska nowe torowisko, drogę i chodniki. Powstaną nowe miejsca parkingowe, zmodernizowana zostanie kanalizacja i oświetlenie. W ramach tramwajowej części inwestycji m.in. wybudowany zostanie system odwodnienia i montaż nowej sieci trakcyjnej. Dodatkowo torowisko tramwajowe wybudowane zostanie w nowoczesnej technologii płyt prefabrykowanych. W zakresie drogowym wykonana zostanie m.in. sygnalizacja świetlna i miejsca postojowe. Na realizację tej części prac wykonawca ma 19 miesięcy od dnia podpisania umowy, zaś część tramwajowa ma być gotowa 6 miesięcy wcześniej. Wartość inwestycji po stronie miasta to 3,5 mln złotych.
– Brakującymi ogniwami, by móc się cieszyć z nowoczesnych torowisk w sercu Chorzowa, są ulice Hajducka i Powstańców. Na tej pierwszej prace toczą się już od ponad dwóch miesięcy, teraz rozpoczęła się kolejna inwestycja. Choć ze względów proceduralnych nie udało się rozpocząć robót w jednym czasie, to cieszę się, że w miarę możliwości są ze sobą skoordynowane i przy jednym wyłączeniu ruchu tramwajowego będą mogły być prowadzone roboty budowlane na obu zadaniach – podkreśla Bolesław Knapik, prezes Zarządu Spółki Tramwaje Śląskie S.A.
Miasto Chorzów konsekwentnie remontuje kolejne ulice miasta, ale bardzo dużą wagę przykłada do dróg, na których występują tory tramwajowe. W poprzednich latach wyremontowano już ulicę Armii Krajowej, przedłużoną ulicę Wolności, przebudowano też układ tramwajowy na Rynku i wybudowano Centrum Przesiadkowe. Obecnie prace prowadzone są na 3 chorzowskich ulicach – Powstańców, Hajduckiej i 3 Maja. Prace wykonywane jednocześnie na ul. Powstańców i Hajduckiej skrócą czas wyłączenia ruchu tramwajowego chociażby linii nr 20 czy 17. Rozpoczęcie remontu ulicy 3 Maja przeciągało się z powodu licznych odwołań od przetargu.
Dzięki środkom unijnym systematycznie zmieniamy infrastrukturę drogową i tramwajową w mieście. Czynimy to we współpracy z Tramwajami Śląskimi od 10 lat. Teraz wykorzystujemy niepowtarzalną szansę na całościową przebudowę ostatniej dużej ulicy z torowiskiem wbudowanym w jezdnię. Każda gruntowna przebudowa wiąże się z utrudnieniami w ruchu drogowym, ale po zakończeniu robót uciążliwości znikną a pozostanie nowoczesna ulica, która będzie służyć mieszkańcom kilkadziesiąt lat – Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa.

| 2020-08-30 | Wiadomości