Pełna mobilizacja w szpitalach


W walce z koronawirusem na pierwszej linii frontu są lekarze, ratownicy,pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia. Szpitale i przychodnie zmieniły zasady działania, dostosowując je do nadzwyczajnej sytuacji.
Zespół Szpitali Miejskich
Z powodu zagrożenia epidemiologicznego w Zespole Szpitali Miejskich wprowadzony został zakaz odwiedzin na oddziałach dla dorosłych (w szpitalu przy ul. Strzelców Bytomskich). W przypadku oddziałów dziecięcych (w szpitalu przy ul. Władysława Truchana), ograniczono liczbę opiekunów dla dziecka do jednej osoby. Zawieszone zostały planowe przyjęcia na oddziały zabiegowe i zachowawcze, badania diagnostyczne oraz przyjęcia w poradniach specjalistycznych. Wyjątkiem są: oddział hematologii i onkologii dziecięcej, kliniczny oddział hematologii i profilaktyki chorób nowotworowych. Przyjmowani będą również pacjenci w ramach diagnostyki onkologicznej DILO, przebywający na oddziałach szpitalnych i objęci leczeniem cyklicznym. Sytuacja nie dotyczy zabiegów ratujących życie, badań diagnostycznych i wizyt w poradniach specjalistycznych w trybie pilnym. W indywidualnych przypadkach decyzję podejmować będą lekarze. Dodatkowo przed szpitalem przy ul. Strzelców Bytomskich rozstawiono dwa namioty, które pełnią funkcję izby przyjęć, mającej wstępnie wyselekcjonować osoby z podejrzeniem koronawirusa. W namiocie oznaczonym literą A odbywa się segregacja pacjentów (tzw. triaż), namiot oznaczonym literą B pełni funkcję poczekalni dla pacjentów.
- W dwóch lokalizacjach zespoły szpitalne pracują non stop. Cały czas przyjmujemy pacjentów. Na bieżąco zużywamy i dokupujemy środki ochrony osobistej dla naszych pracowników – mówi Jerzy Szafranowicz, dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. – 1 kwietnia zwiększyły się zasoby szpitala o dodatkowe 1500 maseczek z filtrami FFP3 oraz o 1000 specjalnych kombinezonów ochronnych. Prezydent Chorzowa ogłosił zakup sprzętu do diagnostyki koronawirusa, który trafi do nas za sześć tygodni. Przygotowujemy w tym czasie pracownię do diagnostyki, z której będziemy korzystać także po ustaniu epidemii – dodaje dyrektor ZSM.
Zmieniona została organizacja obsługi pacjentów w poradniach specjalistycznych. Od 27 marca – do odwołania – zapisy, rejestracja, przenoszenie wizyt oraz umawianie terminów wizyt odbywają się tylko w formie telefonicznej zgodnie z harmonogramem pracy personelu. Poradnie specjalistyczne ze szpitala przy ul. Strzelców Bytomskich pracują w skróconym zakresie – od godziny 8.00 do 12.00. Poradnie w szpitalu dziecięcym przy ul. Truchana pracują według normalnego harmonogramu.
– Jestem bardzo wdzięczny całemu personelowi za to, że pracujemy z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Chciałbym również podziękować wszystkim tym, o których wiele się nie mówi: pracownikom technicznym, elektrykom, informatykom, pracownikom administracji i wielu innym osobom, bez których niemożliwe byłoby funkcjonowanie szpitala – podkreśla Jerzy Szafranowicz.
Szpital Specjalistyczny
Do trudnej sytuacji dostosowywany jest Szpital Specjalistyczny przy ul. Zjednoczenia. Przygotowano tutaj 9 izolatek, w których aktualnie przebywają pacjenci z podejrzeniem koronawirusa. Dzięki szybkiej diagnostyce w izolatkach panuje duża rotacja – pacjenci z wynikiem ujemnym trafiają do domów, a osoby z wynikiem dodatnim przewożone są do szpitali jednoimiennych w Tychach i Raciborzu. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie dysponuje jeszcze 40 miejscami na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym, gdzie będą trafiać pacjenci czekający na wynik badania w przypadku, gdy liczba miejsc w izolatkach okaże się niewystarczająca. Dodatkowo, kiedy nadejdzie szczyt epidemiologiczny, uruchomione może zostać kolejne 40 miejsc w budynku psychiatrii. Pacjenci, którzy do tej pory byli tam hospitalizowani, zostali już przeniesieni do budynku pulmunologii.
Najpierw telefon, potem do poradni
Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej przyjmują pacjentów jedynie po uprzednim kontakcie telefonicznym. W tym celu placówki POZ uruchomiły dodatkowe numery telefonów (pełny wykaz podany został w poprzednim – specjalnym numerze Twojego Chorzowa, a także dostępny jest na www.chorzow.eu).

Dziękuję lekarzom, pielęgniarkom i wszystkim pracownikom szpitali przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Truchana za ciężką pracę! Wiem, że z ogromną determinacją pełnicie służbę każdego dnia, aby zapewnić mieszkańcom opiekę i poczucie bezpieczeństwa – Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa.



W rozstawianiu namiotów przed szpitalem pomagali harcerze z chorzowskiego hufca ZHP

| 2020-04-05 | Puls Miasta