Polski Ład – wnioski Chorzowa

Do Programu Inwestycji Strategicznych w ramach tzw. programu Polski Ład – tak jak inne miasta – zgłosiliśmy 3 projekty i wnioskujemy o ponad 230 milionów złotych dofinansowania. Zasady pozwalają na złożenie 3 wniosków przez każdy samorząd: jeden bez ograniczenia kwotowego, jeden do 30 mln zł i jeden do 5 mln zł.

Zgłosiliśmy:
- Bez ograniczenia kwotowego – Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie
- Do 30 mln złotych – Rozbudowa drogi DK79 na odcinku od estakady do ul. 3 Maja
- Do 5 mln złotych – Przebudowa ulicy Nowej w Chorzowie

Sprawa stadionu jest dobrze znana. A co z pozostałymi wnioskami?
DK79 czyli ul. Katowicka – Zaplanowana jest przebudowa dwóch skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, uzbrojenie terenu poprzemysłowego, skomunikowanie ich z DK79, budowa chodników przystanków autobusowych, przejścia podziemnego, parkingów, chodników, ścieżki rowerowej, przebudowa kolizji z istniejącymi uzbrojeniem podziemnym. W ramach wkładu własnego Miasto pozyskało na część zadania dotację z RPO WSL.
Ulica Nowa – Sukcesywnie przy niej lokują się nowe zakłady przemysłowe lub rozbudowują obecne. Konstrukcja drogi nie jest przystosowana do ruchu ciężkiego. To dlatego konieczne jest wzmocnienie konstrukcji oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni. Projekt przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej terenów sąsiednich.
Czekamy i mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków. Przypomnijmy, że w poprzednich rządowych konkursach, zwanych Funduszem Inwestycji Lokalnych Chorzów dostał pieniądze tylko raz – w 1. edycji kiedy środki trafiły do wszystkich miast. W późniejszych dwóch odsłonach programu Chorzów od rządzących nie otrzymał ani złotówki.

| 2021-08-29 | Puls Miasta