Pożegnanie Lecha Motyki


_MG_5811

W ciągu czterdziestu lat pracy w Planetarium wiele razy z pasją i miłością spoglądał w niebo. 15 maja 2021 roku, na dwa dni przed swoimi 63 urodzinami, odszedł do gwiazd.
Śp. Lech Motyka jako dyrektor dbał o nieustanny rozwój Planetarium. Udawało się to dzięki konsekwentnej pracy, popartej pełnym pasji zaangażowaniem. W programie instytucji regularnie pojawiały się nowe atrakcyjne seanse, wystawy i spotkania. Planetarium było też miejscem olimpiad astronomicznych. W roku 2011, po raz pierwszy w Europie, odbyła się tu Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki. Przed odejściem ze stanowiska, Lech Motyka przygotowywał ukochaną placówkę do gruntownej modernizacji i przebudowy na miarę XXI wieku.
„Człowiek z Biadacza”, jak zwykł o sobie mawiać, był uwielbianym przez młodzież pedagogiem. Przez lata uczył w III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie, szkole, którą wcześniej sam ukończył. W roku 2011 wyróżniono go Honorową Statuetką Batorego.
W latach 2003-2008 Lech Motyka był przewodniczącym Stowarzyszenia Miłośników Chorzowa im. Juliusza Ligonia. Przez 17 lat zasiadał w ławach Sądu Rejonowego w charakterze ławnika. W roku 2018 uzyskał mandat radnego Rady Miasta Chorzów.
Uroczystości pogrzebowe śp. Lecha Motyki odbyły się 20 maja w kościele pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza. Mowę pożegnalną w imieniu Rady Miasta wygłosił Waldemar Kołodziej, przewodniczący Rady Miasta.
– Odszedłeś bez słów pożegnania, tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić. Tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania, że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Dla wielu z nas Lech Motyka będzie jednak niezastąpiony. Poznaliśmy go jako wspaniałego człowieka i takim chcemy go zapamiętać. Kochał Chorzów – mówił przewodniczący Rady Miasta.
27 maja radni jednogłośnie podjęli uchwałę o uhonorowaniu śp. Lecha Motyki medalem za zasługi dla miasta Chorzowa.

| 2021-06-01 | Wiadomości