Prawie 2,4 mln złotych na Laboratoria Przyszłości


_MG_5811

Dwadzieścia trzy szkoły podstawowe w Chorzowie otrzymały dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Edukacji
i Nauki Laboratoria Przyszłości. Łączna kwota jaka trafiła do szkół to 2 353 300,00 zł. Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. 
W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
Miasto pozyskało dofinansowanie w kwocie blisko 2,4 mln zł na zakup nowoczesnego wyposażenia, takiego jak: drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery, stacje lutownicze, czy sprzęt multimedialny do nagrań dla uczniów w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Dla dzieci i młodzieży będzie to oznaczało przede wszystkim możliwość rozwijania praktycznych zdolności. Nowoczesny sprzęt, który dotychczas nie był z reguły dostępny w szkołach, pozwoli również na wyrównanie szans i rozwój edukacyjny kolejnych pokoleń uczniów.
W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Szkoły wnioskowały o wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe), jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).
Gmina Chorzów aplikowała o maksymalną kwotę na wyposażenie placówek i jest to 2 353 300,00 zł. Szkoła wybierając wyposażenie, może zdecydować się na takie, które w największym stopniu odpowiada potrzebom i możliwościom placówki. Wyposażenie Laboratoriów Przyszłości może być wykorzystywane w realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań lub też w przygotowaniach do konkursów.
W tym programie ministerialnym aplikowaliśmy o maksymalną kwotę, czyli 2 353 300,00 zł. Nasze wnioski zostały ocenione pozytywnie. Teraz do szkół trafią pieniądze, które będą mogły zostać wydane na taki sprzęt, który w największym stopniu odpowiadać będzie potrzebom i możliwościom placówek – Wiesław Ciężkowski, Zastępca Prezydenta Chorzowa.

| 2022-03-17 | Wiadomości