Remonty dróg w Chorzowie Batorym

Wiele osób przejeżdżając ulicą Leśną zachodziło w głowę: po co tory kolejowe, skoro pociąg już dawno tędy nie jeździ? Teraz problem udało się rozwiązać dzięki uzgodnieniom Miasta z właścicielami torów bocznicowych. To właśnie oni na swój koszt usunęli stare podkłady i szyny, natomiast Urząd Miasta poprzez MZUiM wykonał podbudowę i warstwy bitumiczne jezdni.
- Nowa nawierzchnia jezdni kosztowała 100 tysięcy złotych. Do końca sierpnia zakończą się prace związane z uporządkowaniem chodników – wyjaśnia Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Chorzowa.
Remont tego fragmentu ulicy Leśnej miał na celu poprawę komfortu podróżowania nią, ponieważ jest ważną ulicą Chorzowa Batorego. Leśna jest często używana jako alternatywa dla ul. Stefana Batorego w czasie godzin szczytu. Pozwala też dostać się do Autostrady A4 za pomocą „małej obwodnicy Chorzowa” czyli ul. Kollmana.
To nie jedyna inwestycja prowadzona w ostatnim czasie w dzielnicy Batory. Wymianiona została nawierzchnia ulicy Stefana Batorego na odcinku od ul. Kasztanowej do wiaduktu kolejowego. Kto tamtędy jechał, ten doskonale pamięta powstałe koleiny. Frezowanie ma głębokość niemal 30 centrymetrów. Wykonywano tam podbudowę bitumiczną, wiążąca i ścieralną o grubości 5 centrymetrów. Koszt prac to 300 tysięcy złotych. Przed mieszkańcami Batorego jeszcze kilka nowości, bo niebawem miasto przystąpi do całkowitego remontu ulicy Stalowej, a także najbardziej wołającego o naprawę odcinka ulicy Farnej.


Przejezdny fragment ulicy Leśnej po usunięciu torów kolejowych

| 2021-08-29 | Puls Miasta