Tłumacz migowy w magistracie

W Urzędzie Miasta w Chorzowie działa tłumacz on-line języka migowego. To urządzenie z pewnością ułatwi załatwianie spraw w magistracie osobom głuchym i niedosłyszącym. Tłumacz migowy działa w chorzowskim Urzędzie dzięki współpracy z Polskim Związkiem Głuchych. Gdy takie wsparcie będzie potrzebne, urzędnik z poziomu dostępnego komputera połączy się z tłumaczem i ten udzieli profesjonalnego wsparcia.  Również z domu, klikając w ikonkę w prawym górnym rogu strony internetowej Urzędu Miasta, osoba głucha połączy się z tłumaczem, który pomoże jej na przykład rozwiązać sprawę, dopytać lub umówić spotkanie. 
Dla osób głuchych język polski jest bardzo trudny do opanowania. W wielu przypadkach forma pisana kompletnie nie zdaje egzaminu. Dlatego, jedyną w pełni zrozumiałą formą komunikacji jest język migowy. Tłumacz on-line to aplikacja dostępna z poziomu przeglądarki internetowej. Nie wymaga dodatkowego oprogramowania i pozwala na swobodną komunikację w czasie rzeczywistym osoby głuchej z tłumaczem, który posługuje się językiem migowym.
Bożena Kunat z Oddziału Mazowieckiego Polskiego Związku Głuchych tłumaczy, że naturalnym językiem osób głuchych jest język migowy, który ma inną strukturę gramatyczną od języka polskiego. Język polski – jak wyjaśnia – jest językiem drugim (obcym), dlatego próba porozumienia się na kartce z osoba głuchą najczęściej nie zda egzaminu. – Nauka języka migowego jest równie długotrwała jak nauka innego obcego języka. Statystyki podają, że w Polsce czynnych zawodowo tłumaczy języka migowego jest około trzystu – wyjaśnia Bożena Kunat.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sektora publicznego, Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, uruchomił usługę tłumacza języka migowego on-line. Pracownicy urzędów mogą, w każdej chwili, połączyć się za pomocą aplikacji „Tłumacz on-line języka migowego” z certyfikowanym tłumaczem. – Usługa eliminuje konieczność wypełniania wniosku o zapewnienie tłumacza przez osobę głuchą (z którym osoby głuche najczęściej mają problem), jak również szukania go przez urząd. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym – zaznacza Kunat. 
27 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta podpisał zarządzenie w sprawie w sprawie wprowadzenia procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta w Chorzowie. Współpraca z PZG jest jednym z ważnych rozwiązań wprowadzonych w magistracie na bazie tego właśnie dokumentu. 
Tłumacz migowy w chorzowskim magistracie jest dostępny od poniedziałku do środy od godziny 8:00 do 15:00, w czwartki od godziny 8:00 do 16:00 oraz w piątki od 8:00 do 13:00. 

| 2022-03-17 | Puls Miasta