Uwaga! Pieszy na drodze

Od początku roku w Chorzowie w 12 zdarzeniach z udziałem pieszych zginęła 1 osoba, a 11 zostało rannych. Aż 7 zdarzeń miało miejsce na oznakowanym przejściu dla pieszych.
Nadmierna prędkość, pośpiech, brak uwagi, czy nieustąpienie pierwszeństwa to najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych, do jakich dochodzi z winy kierowców. Niestety, nie każdy pamięta, że zbliżając się do skrzyżowania czy też przejścia dla pieszych, należy zwiększyć czujność i zmniejszyć prędkość pojazdu. Pamiętajmy też, że bezpieczeństwo pieszych w dużej mierze zależy od nich samych.
Zgodnie z kodeksem drogowym – kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu, albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście.
Oznacza to, że widząc na chodniku pieszego, który wchodzi na przejście dla pieszych, trzeba ustąpić mu pierwszeństwa: zwolnić, a w razie potrzeby zatrzymać się. Kierowcy muszą uświadomić sobie, że wyprzedzanie pojazdów na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi oraz omijanie innych pojazdów, które zatrzymały się przed przejściem dla pieszych w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym, to wykroczenia, które często skutkują poważnymi zdarzeniami drogowymi.
Należy także pamiętać, że pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię:
bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,
korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.
Źródło: chorzow.policja.gov.pl

| 2022-03-17 | Puls Miasta