Wspólne inicjatywy młodych

Młodzieżowa Rada Miasta Chorzowa była partnerem projektu Młodzi dają radę! To inicjatywa, której głównym celem jest zwiększenie udziału młodzieży ze Śląska w decydowaniu o ich najbliższym otoczeniu.
18 września w Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Dąbrowskiego odbył się open space z udziałem młodzieżowych radnych różnych miast metropolii. Debata dotyczyła aktywizacji społecznej i zaangażowania młodzieży w działanie miasta. Młodzi z Chorzowa mieli okazję dowiedzieć się więcej o inicjatywach realizowanych w śląskich miastach i rozpocząć wspólne działania. Pierwszy projekt był związany z cytatami inspirującymi młodzież do działania, które pojawiły się w przestrzeni miejskiej. Specjalne tabliczki zostały zamontowane w Parku Hutników.
Projekt realizowany był przez Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, a finansowany w ramach programu Erasmus+. Uczestnicy podczas prowadzonych prac chcieli dowiedzieć się m.in. co wpływa na skuteczność partycypacyjnych działań młodych ludzi, jak powstają takie grupy oraz czym motywowani są młodzi społecznicy. W ramach projektu już w marcu odbyło się spotkanie studentów z członkami Młodzieżowej Rady Miasta w Chorzowie. Badacze zapytali wtedy młodych radnych o działania, które realizują w ramach rady.

| 2020-09-28 | Puls Miasta