Z wiekiem czas upływa szybciej

Okres pandemii był dla seniorów bardzo dotkliwy. Nałożone ograniczenia skutkowały brakiem możliwości kontaktu z bliskimi, lękiem o zdrowie, problemami z organizacją dnia codziennego. Dla naszej grupy wiekowej najboleśniejsze było poczucie utraconego czasu. Czas jest bowiem dla seniorów niezmiernie istotny i podwójnie cenny, bo z wiekiem wydaje się, że upływa szybciej.
Seniorzy w pandemii byli zdyscyplinowani i podporządkowywali się wszystkim zaleceniom sanitarnym. Czas spędzany w domu staraliśmy się zagospodarować w różny sposób, nie tylko siedzeniem przed telewizorem i komputerem. Wielu z nas mogło wreszcie zrobić rzeczy dotąd odkładane na później, wrócono do czytania książek. Ważnym elementem życia codziennego stały się spacery, jeśli to nie było zabronione.
Znaczący odsetek seniorów to osoby samotne, cierpiące na różne dolegliwości i bardzo spragnione kontaktów z ludźmi. Sprawiały nam przykrość ironiczne komentarze dotyczące naszej obecności w kościele, czy częstych wyjść do sklepu.
Dla wielu z nas była to jedyna możliwość spotkania drugiego człowieka i wyrwania się z czterech ścian.
Chorzowska Rada Seniorów w czasie pandemii zmuszona była zawiesić działalność statutową. Nie oznacza to, że radni byli bezczynni, nadal bowiem indywidualnie pełnili funkcje społeczne w swoim środowisku, na ile było to możliwe. Mimo iż sami często wymagali wsparcia ze względu na wiek i stan zdrowia, starali się pomagać innym, potrzebującym i życiowo bezradnym. Teraz najważniejsze jest pokonanie koronawirusa poprzez masowe szczepienia.
Zwracam się do seniorów, którzy jeszcze nie podjęli decyzji o szczepieniu, z apelem o wiarę w skuteczność tego zabiegu. Tylko szczepienie pomoże nam poczuć się bezpieczniej, gdyż zagrożenie życia długo będzie jeszcze istniało.
Ja zaszczepiłem się w lutym, w pierwszym możliwym terminie. Zwracam się też z prośbą do ludzi młodych – zaszczepcie się, pozwólcie nam czuć się bezpiecznie w Waszym towarzystwie. My seniorzy bardzo oczekujemy na powrót do normalności, do uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym Chorzowa, jak dawniej. Chcemy jak najlepiej wykorzystać dany nam jeszcze czas.
Andrzej Sodowski, Przewodniczący Chorzowskiej Rady Seniorów

| 2021-07-10 | Puls Miasta